Home

Ostrobothnia Jazz Sextett (OJS – Sextet) består av medlemmar som bor eller kommer från Österbotten i Finland. Österbotten har länge haft en lång och imponerande historia av duktiga musiker som gjort både nationell samt internationell karriär som musiker, tonsättare eller dirigenter. OJS – Sextet spelar företrädes vis musik av den argentinske tonsättaren och musikern Astor Piazzolla, tango nuevo, som rör sig i gränslandet mellan jazz och tango. OJS – Sextet har tagit tillfället att ta ut svängarna i sina arrangemang i den klassiska jazzsextett sättningen på saxofon, trumpet, trombon, piano, kontrabas och trummor. Sextetten har gjort ett flertal spelningar i Finland på både jazzklubbar och festivaler och presenterar här sin första CD-produktion ”Hotel Astor”.

Hufvudstadsbladet – Jan-Erik Holmberg: ”OJS – Sextet gör ett så fint jobb med sina jazzarrangemang av Piazzolla, att man helt glömmer att det är tango i grunden”

Gotlands Tidningar – Lasse Linusson: ”På ”Hotel Astor” är det omväxlande lätt och luftigt och mäktigt svängande jazz”

Vasabladet – Rolf Nordman: ”Nu väntar jag bara på att få höra denna spännande musik live” Orkestern består av musikerna:

Ostrobothnia Jazz Sextet was founded in 2013 by a few experienced professional musicians who have mainly worked in jazz music. They are a traditional jazz sextet with roots in classic 1960s style. The group has previously released the album Hotel Astor (2017) featuring music by the Argentine composer and musician Astor Piazzolla.The members of Ostrobothnia Jazz Sextet all come from the coastal areas of Swedish-speaking Ostrobothnia or are active in the region. For this album ”De bergtagna”,inspiration and material has been taken from folk tradition, with a special focus on music related to the archipelago and the sea. A folk music tradition consisting of everything from medieval ballads to younger folk songs and fiddle tunes. The material that formed the basis for the musical arrangements comes from the archive collections of the Society of Swedish Literature in Finland. The archive recordings that can be heard in some of the album’s songs also come from SLS archives. 

Nytt album | Uusi albumi

Jazz och folklore i den svenska arkipelagen i Finland. Idéen till att göra ett projekt med anknytning till kust, hav och skärgård växte fram hos OJS då vi sökte nya infallsvinklar till en ny repertoar.

Alla medlemmar har en nära relation till kusten och havet då alla har sitt ursprung eller är verksamma i kustösterbotten. Då samarbetet med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut dök upp och förverkligades såg vi en möjlighet att söka en förankring i ett äldre folkmusikaliskt uttryck inom den egna traditionen. Detta med utgångspunkt i den stil som växte fram i Sverige på 1960-talet då svenska jazzmusiker på ett spontant och nyskapande sätt lät sig inspireras av traditionell svensk folkmusik. Vi ville återknyta till den traditionen för att se hur man idag kunde utforma ett material med utgångspunkt i gamla inspelningar och uppteckningar av melodier som spelats och sjungits vid våra kuster i många hundra år. I böcker och arkiv har vi hittat både kända och okända stycken som legat till grund för nya kompositioner för jazzsextet. Skivan är ett exempel på hur vi som jazzmusiker kan inspireras av folkmusik och en tidigare generations musicerande och hur det kan föras vidare i helt nya former där det äldre traditionella förvandlas till en ny musik i en modern tid.

Jatsia ja kansanmusiikia Suomen ruotsinkieliseltä rannikoseuduilta. Idea projektista joka liittyy rannikkoseutuun, mereen ja saaristoon syntyi kuin OJS etsi uuden suunnan ryhmän ohjelmistolle. Sen jäsenillä on kaikilla läheinen suhde saaristoon ja mereen kun he ovat kotoisin tai toimivat Pohjanmaan rannikkoalueilla. Mahdollisuus toteuttaa projektia SLS/Finlandsvenska folkmusikinstututet:in kanssa johti meidät suuntaan jossa vanhempi kansanmusiikki perine oman alueen musiikista haluttiin tuoda esille. Lähtökohtana oli tyylilaji joka sai alkunsa 1960-luvun alussa Ruotsissa kuin jazzmuusikot oma-alotteisesti ja ennakkoluulottomasti käyttivät perinteistä kansanmusiikkia omissa sovituksissa ja soitossa. Haluttiin saada jatkumoa tälle traditiolle nähdäksemme miten tänä päivänä voitaisiin sovittaa materiaalia joka perustuu vanhoihin äänityksiin ja arkisto löytöihin kappaleista joita on laulettu ja soitettu rannikkoseuduilla kautta aikojen. Kirjoissa ja arkistoissa olemme löytäneet sekä tunnetumpia että vähemmän tunnettuja kappaleita jotka ovat muodostaneet perustan uusille sävellyksille jazz sekstetille. Levy on esimerkki siitä miten kansanmusiikki ja entisen ajan musisointi on inspiroinut meidät jazzmuusikkoina ja miten perinne musiikki voi löytää täysin uusia muotoja jossa vanhat perinteet muuttuu uudeksi musiikiksi modernissa ajassa.